Hoppa till innehåll

Läkande Kost och Näring

God hälsa startar inifrån. Det tror jag vi alla kan vara överens om. Hur vi mår rent fysiskt och psykiskt påverkar vårt hälsotillstånd och våra tarmbakterier.

Ca 70 % av vårt immunförsvar sitter i tarmen och har bland annat till uppgift att avgöra om det som kommer in är vän eller fiende. Det kan handla om vad du äter och dricker, vilka bakterier, virus och parasiter du råkar ut för, tungmetaller vi får i oss, främmande substanser i form av läkemedel, e-ämnen, fyllnadsmedel, färgämnen etc

Hippocrates, som levde år 460-370 bc, sa ”Let food be thy medicine and medicine be thy food”. Ett fantastiskt uttalande som många citerar även idag.

Men för att mat skall kunna vara medicin så måste den vara giftfri och inflammations-hämmande, och den måste tillföra kroppen näring och inte bara kalorier.

Mycket av det vi äter idag är konstgjort eller så processat att kroppen inte längre känner igen det som byggsten och näringsämne. Detta innebär att istället för att bryta ner och använda maten som näring, så måste immunförsvaret ta hand om det främmande ämnet, vilket i sin tur innebär att inflammation uppstår. Dessa inflammationer kan uppstå vart som helst i kroppen, i leder, fettvävnad, muskler, organ etc och det är inte alltid vi uppmärksammar dom då de kan ge väldigt diffusa symptom.
Det är dessa tysta, låggradiga inflammationer som hos många av oss pågår dagligen och som efter veckor, månader och år tillslut blir kroniska.

När de väl blivit kroniska kan de manifestera sig på olika sätt hos olika personer, och kan ex. innebära att man utvecklar en allergi, astma, eksem, migrän, diabetes typ2, sköldkörtelnedsättning, ledinflammation, artros, cancer mm.
Om tarmen sen dessutom blir för genomsläpplig/permeabel och vi får läckande tarm, så kan även autoimmuna sjukdomar uppstå. Som ex reumatism, ms, hashimotos och graves mm.

Senare forskning visar att 3 faktorer måste finnas samtidigt för att autoimmuna tillstånd ska kunna uppstå och vidmakthållas;
Genetik, Läckande tarm och Triggers från omgivningen.

Den goda nyheten är att 2 av dessa faktorer kan vi påverka själva, samt åtgärda. Dvs vad vi äter och hur vi lever.

Så vad behöver jag göra för att bli frisk?

Oavsett dina symptom och sjukdomsbild, så är det vissa punkter vi måste titta på och utgå ifrån.
Som ex;

 • Din historia; anamnestagningen är jätte viktig och här använder vi en timeline samt den funktionsmedicinska matrisen.
 • Din kosthållning
 • Din mag/tarmhälsa
 • Eventuell provtagning/tester
 • Din livsstil. Detta innefattar sömn, stress, träning, återhämtning mm
 • Hormonbalans
 • Eventuell toxisitet, har du ex amalgamfyllningar osv…

Allt detta och mer har betydelse för att återställa hälsan. Och det är viktigt att förstå att kropp och själ hör ihop. Det spelar ingen roll hur duktig du är med din kost och träning, om du inte samtidigt ger kroppen tid för återhämtning, och tid för läkning.

Behandling kan innefatta;

 • Konsultation och rådgivning kring kost och tillskott för optimerad läkning.
 • Labbtester för att avgöra var orsaken ligger ex: Sibo-test, Gi-maping (talar om hur din tarmflora mår, om det finns parasiter/svamp/virus/e-coli etc) Matintoleranstest  mm
 • Kinesiologi för att balansera kroppen och åtgärda strukturella obalanser som hindrar fritt flöde i nervsystemet, vilket i sin tur försvårar läkning. Kinesiologi är väldigt effektivt vid allergier, matintoleranser, astma mm
 • Akupunktur för att främja läkning vid inflammation, avslappnande för muskler och nervsystem, smärtlindrande, ger bättre sömn och kan hjälp vid oro och ångest mm

Snabbast resultat brukar uppnås då du kombinerar en hälsosammare kost och livsstil samtidigt som du stöttar kroppen med kinesiologi eller akupunktur.