Hoppa till innehåll

Kinesiologi

Vad är Kinesiologi?

Kinesiologi och manuell muskeltestning är modern västerländsk fysiologi, anatomi och rörelselära som på ett unikt och ovanligt sätt kombineras med urgamla kinesiska akupunkturlagar och österländsk kunskap om människans inre och yttre energisystem. 

Genom att kombinera det västerländska strukturella tänkandet med den österländska mer energiinriktade medicinen och örtläran, får vi en komplett och holistisk syn på kroppen.

Genom massage och andra muskelkorrigerande tekniker, samt punkter som ökar blod- och lymfcirkulation, kan vi frigöra kroppen från strukturella spänningar och ge fritt flöde i nervsystemet via ryggrad och bäcken.
Ett fritt flöde i vårt nervsystem är ett första steg och förutsättning för läkning av olika symtom.
Som ett komplement används den österländska läran om människans inre och yttre energisystem. Och genom att kontrollera kroppens 12 alarmpunkter kopplade till akupunktursystemet, kan vi få en indikation på vilka system i kroppen som är i obalans och behöver stöttning. Allt för att ditt aktuella besvär/symptom ska bli bättre.

Att kombinera dessa 2 metoder ger ett fantastiskt resultat. Det ger oss också en möjlighet att balansera på djupet, då kropp och själ hör ihop. Och det är först när våra inre och yttre energien är i balans som vi mår som allra bäst.

Manuell Muskeltestning

Inom kinesiologin använder man sig av s.k. manuella muskeltester för att kunna hitta en persons obalanser och problem. Kinesiologins grundtanke är att all stress, obalanser och blockeringar (vilka senare leder fram till olika typer av sjukdomar hos människan) kan spåras genom att testa den relativa muskelspänningen.
Man har funnit att alla muskler i kroppen är associerade till olika inre organfunktioner, endokrina körtlar, akupunkturmeridianer, vitaminer, mineraler och andra delar av kroppens nerv- och energisystem. Genom att testa spänningen i olika muskler kan kinesiologen få en bild av vilken behandling som kan tänkas ge bäst effekt.

Kinesiologiska behandlinga

A ) Strukturell/mekanisk behandling: massage av bl.a. triggerpunkter i muskler, massage av bindväv, massagetekniker för att påverka muskelspolar och senorgan, rörelse- och koordinationsövningar, stretching och muskelträning, mjuk behandling av skallbenen, käkled och bäcken.
B) Energi/elektromagnetisk/neurologisk behandling: massage, pulsering och stimulering av akupunkturpunkter med fingrarna, nålar eller akupressurpenna, meridianmassage, behandling av neurolymfatiska och neurovaskulära punkter.
C) Nutrition/näringskemisk behandling: vitaminer och mineraler, kosttillskott, näringspreparat, örter, essenser och homeopatiska preparat.
D) Mental/emotionell behandling: visualiseringar, massage av punkter på huden som påverkar det autonoma nervsystemet, akupressur och andra energibehandlingar, andningsövningar. En kinesiologibehandling ger oss ökade krafter. Både kroppsligt och själsligt.

Vilka problem eller åkommor kan man balansera med kinesiologi?

Många personer med många skilda problem och obalanser, har blivit mycket bättre av en kinesiologibehandling. En kinesiolog kan balansera kroppens nervsystem och akupunktursystem på både ett fysiskt och mentalt plan. Många sjukdomar/problem har även en psykisk/mental koppling (antingen som grundorsak eller som en bieffekt av sjukdomen).

Här är några exempel på problem som blivit bättre med kinesiologi:
– Ont i; huvud, nacke, axlar, armar, händer, höfter, knän, fötter.
– Matsmältningsbesvär, allergier eller överkänslighet mot; födoämnen, elektromagnetiska fält, tungmetaller, pollen, kemikalier eller olika djur.
– Funktionella störningar/besvär i alla de inre organen eller i hela hormonsystemet (vilket kan ge otaliga symtom och diffusa besvär)
– Sömnproblem, fobier, beroenden/missbruk, depressioner.
– Läs- och skrivsvårigheter (dyslexi), inlärningsbesvär.
– Prestationshöjning för idrottare inom alla typer av sporter.
Många personer kommer även till en kinesiolog för att få en förebyggande frisk- och hälsovård.

Delar av texten på denna sida är skriven under © copyright av Mac Pompeius Wolontis, Stockholm. Den får endast citeras eller återges om hänvisning ges till författaren och www.kinesiologi.se 

Pris:
60 min – 950:-
75 min – 1100:-
90 min – 1350:-
120 min – 1800:-
Klippkort: Köper du ett klippkort på 5 behandlingar eller mer så ges en rabatt på 10%

Du kan  betala med swish eller epassi. Även fakturabetalning går bra vid överenskommelse.

Avbokning sker senast 24 timmar innan det bokade besöket, annars debiteras fullt pris.