Hoppa till innehåll

Frekvensmedicin/ Bioresonans

Vad innebär frekvensanalys och bioresonans? Vad är det vi mäter?

Frekvensanalys och bioresonans ska ej förväxlas med sjukvårdens mätmetoder och undersökningar. Det vi mäter är inte en fysisk substans eller markör som sker vid ett blodprov. Vi mäter cellernas energi/frekvenser. Allt som existerar på denna planet har en rörelse en frekvens, alla celler, organ, körtlar, vitaminer, mineraler, mikroorganismer osv. Vi vet att dessa celler, organ, och körtlar har en specifik frekvens de vibrerar i när de är i harmoni och balans. Som strängarna på ett instrument.

Det instrumenten är inställd på att mäta är just dessa frekvenser, om dom är i harmoni eller i disharmoni, om det finns indikationer på brister/ökat behov eller kanske om det finns någon mikroorganism som är belastande för kroppen och immunsystemet. Observera att även om vi har en bakterie som är belastande för kroppen just nu, så behöver det inte betyda att vi har en fullfjädrad bakterieinfektion. Vårt mikrobiom består av en mängd olika bakterier, svampar och andra mikroorganismer som alla har en plats, men ibland hamnar dom i obalans med varandra. Så skulle det vara så att du lider av uppblåst mage och tarm, gaser och förändrad avföring, så kan det vara av intresse om en sådan obalans syns vid analys. Det ger oss en ledtråd om vart vi ska fortsätta leta eller stärka.

När vi vill mäta status på vitaminer, mineraler och andra spårämnen, så är det frekvensen av dessa ämnen som instrumenten mäter. Det vill säga det är inte som att ta ett blodprov där vi får en exakt siffra på hur många millimol zink som existerar i några droppar blod, eller fysisk markör som kan tala om depåstatus, utan vi mäter frekvensen av zink genom hela kroppen och varje cell. Vi får då ett referensvärde som indikerar om din kropp verkar ha tillräckligt med zink eller om det finns ett ökat behov av mer.

Dessa 2 olika mätmetoder kan med fördel komplettera varandra, det ena utesluter inte det andra. Men det är också på grund av denna skillnad i mätmetod som man kan få 2 helt olika svar angående brist/ ökat behov, när man jämför blodprov med bioresonans.

Om instrumentet detekterar en obalans i ett organ så kan vi också få en indikation på vad denna obalans kan vara. Tex kan den indikera ett inflammatoriskt tillstånd, en glutenintolerans, en intolerans, under- eller överfunktion i sköldkörteln osv. Men jag säger indikera, för vi kan inte vara 100% säkra på någon analys. Vad vi med säkerhet kan säga är att det finns en obalans och disharmoni i organets frekvens och det i sig kan manifestera sig som symtom, lindriga eller allvarliga. Vi får återigen ledtrådar till vad vi ska balansera och stärka för att kicka igång kroppens självläkning.

Det fantastiska med denna metod är att man kan upptäcka obalanser på ett tidigt stadie och på så sett vända den negativa spiralen i tid. Bioresonans som mätmetod kan visa på förekomster som är helt omöjliga att se i blodprover då det är energi vi jobbar med. 

Och är det så att man har många olika symtom, samt kanske lite diffusa besvär, så kan man med fördel använda denna metod för att se vart man bör lägga fokus och börja hjälpa kroppens fantastiska funktioner att läka sig själv.

QRMA – Frekvensanalys

Mätningen genomförs under en minut genom att klienten håller i en sensorstav och det är givetvis helt smärtfritt.

Analysrapporten ger bland annat indikationer om följande parametrar:

Ökat behov av vitaminer

A, B1, B2, B3, B5, B6, B12, C, D3, E, K, Biotin, Folsyra, Q10

Ökat behov av mineraler

Kalcium, Järn, Zink, Selen, Fosfor, Kalium, Magnesium, Koppar, Kobolt, Mangan, Jod, Nickel, Fluor, Molybden, Vanadin, Tenn, Kisel, Strontium, Bor, Krom

Tungmetaller

Exempel: Bly, Kvicksilver, Kadmium, Arsenik, Aluminium

Fettsyrabalansen

Omega 3 – Alfalinolen-/Linolensyra
Omega 6 – Linolsyra, Gammalinolensyra, Arakidonsyra

Aminosyror

Lysin, Tryptofan, Fenylalanin, Metionin, Treonin, Isoleucin, Leucin, Valin, Histidin, Arginin

Kropps-/Organfunktioner, exempel:

Lever, Gallblåsa, Bukspottkörtel, Njurar, Hjärta/Kärl, Binjurar/Sköldkörtel, Mage/Tarm

Övrigt

Exempel: Blodsocker, Vätskenivå, PH-värde

Du får även råd om eventuella näringstillskott och örtpreparat som kan hjälpa dig justera de obalanser som råder i kroppen.

Pris:

Första besöket – 1350:- (i priset ingår mätningen, konsultation + dokumentation av resultatet inkl personliga tips och råd för bästa resultat. Detta kommer i efterhand på mejlen så det blir lätt för dig att komma ihåg)
Återbesök – 900:-