Hoppa till innehåll

Funktionsmedicinska labbtester

Via Nordic laboratories och EU BioTek kan jag erbjuda er en rad olika hälsotester. Jag jobbar framför allt med de som visas här nedan.

Alla tester beställs via mig på kliniken alternativt via mejl- eller telefonkontakt.


EU BioTek IgA/IgG – Födoämnesintolerans test

Ett test som visar om du har överkänslighet/intolerans mot olika födoämnen. Välj om du vill testa för 96, 144 eller 208 födoämnen. Det mäter både IgA = immunreaktioner i slemhinnor, samt IgG = fördröjda immunreaktioner som sker ute i kroppen ex i form av ledvärk etc.
En matintolerans ger många gånger en fördröjd immunreaktion och det är inte alltid vi kopplar samman våra symptom med vad vi ätit. Det kan ibland dröja 1-2 dagar och upp till kanske en vecka innan symptom visar sig.

Exempelvis så kan det visa sig som IBS, huvudvärk/migrän, hjärndimma, värk i leder, hudutslag mm. Lider du av en autoimmun sjukdom så finns det också en vits med att ta ett sådant test för att minska belastningen på kroppen och tillåta läkning.

Jag hjälper dig här på kliniken med stick i fingret och sänder in testet. Om du bor långt härifrån skickas instruktionerna och allt tillhörande material hem till dig, och du gör det enkelt själv hemma.

Pris:

96 st födoämnen – 3600 kr + porto
144 st födoämnen – 4800 kr + porto
208 st födoämnen – 5400 kr + porto


Gi-map – Ett övergripande avföringsprov där man använder DNA teknik

Detta test visar bland annat hur din tarmflora mår. Den läser av både de goda och de mindre gynnsamma bakterierna. Det visar om det finns svampöverväxt, parasiter, virusangrepp eller bakterieinfektion. Den listar även patogener som eventuellt kan trigga autoimmun sjukdom. Den läser även av om du bör undvika gluten, om det finns tecken på inflammation mm.

Indikationer på varför du skall ta detta test kan vara autoimmun sjukdom, tarmdysbios, ibs, allmäninflammation i kroppen eller i tarmarna specifikt, matsmältningsbesvär, diarré etc.

Testkitt och instruktioner, samt ett adresserat kuvert för återfrakt skickas hem till dig. 

Pris:

389 € + 18,55 € i frakt


Sibo – Small intestinal overgrowth 

Sibo innebär att du har en överväxt av tjocktarmens goda bakterier i din tunntarm. Dessa bakterier producer olika gaser som metan- och vätgas vilket skapar obehag i mage och tarm. Sibo är det som många gånger ligger till grund för ibs och dåligt näringsupptag.
Symptom kan ex vara: uppblåsthet, magsmärta, gaser, illamående, matintolerans, förstoppning eller diarré, överdrivna rapningar, trötthet eller utmattning, huvudvärk, ledvärk, hudirritationer etc.

Du får inta en laktuloslösning för att sedan göra 10 st utandningsprover där vätgas och metangas mäts. Om dessa visar på positivt resultat så behöver bakterieöverväxten behandlas för att dina symtom skall försvinna.

Testkitt och instruktioner, samt ett adresserat kuvert för återfrakt skickas hem till dig. 

Pris: 220 € + 18,55 € i frakt


Comprehensive Stool Analysis & Parasitology x2 (CSAPx2)

Tarmflora och status på mage och tarm. Det här testet mäter bakterier, jästsvampar, parasiter och mycket mer via ett grundligt och komplett avföringsprov. Det ger dig bland annat inblick i:

 • God/förväntad tarmflora
 • Dysbios och patogena (sjukdomsframkallande) bakterier
 • Obalanser i tarmfloran
 • Parasiter
 • Bukspottskörtelfunktion
 • Fettmetabolism
 • Ofullständig matsmältning
 • Inflammation
 • Irritation i tarmslemhinnan
 • Tecken på överaktivt immunförsvar
 • pH
 • och mycket mer…

Fördelen med detta test är att om det finns ogynnsamma bakterier, svampar eller parasiter, så testas även vilka örter eller antibiotika som har effekt för att ta ner infektionen.

CSAP är ett välanvänt grundtest bland läkare inom Functional Medicine. Labbet använder sig av odling och mikroskopi för att analysera provet.

Pris:

370 € + 18,55 € i frakt